Disclaimer

Alle informatie die wordt aangeboden op de site van Greenkakapo is met de grootste zorg samengesteld en wordt continue gecontroleerd en onderhouden. Desondanks kan Greenkakapo niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Greenkakapo spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Melding aan Greenkakapo van eventuele onjuistheden, wordt zeer gewaardeerd.

Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Greenkakapo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Greenkakapo komen.

Greenkakapo heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Greenkakapo gecontroleerd of goedgekeurd. Greenkakapo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.